05/28/2024 11:47 AM (GMT+7)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานั้น ไม่เพียงแต่อธิบายถึงวิธีที่เราดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงการปฏิบัติต่อคุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และให้คำอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการที่เราดำเนินการเพื่อปกป้องความเชื่อถือของคุณตามกฎหมาย

เราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างระมัดระวังที่สุด เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมายถึงคุณจะได้ให้ความยินยอมที่จะให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การตีความและคำจำกัดความ

 การตีความ

คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ จะมีความหมายตามเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงคำจำกัดความต่อไปนี้ จะมีความหมายเดียวกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม เมื่อเราพูดถึงคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีความสำคัญและสำคัญมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน นั่นคือความเป็นส่วนตัว

มากที่สุด การให้ความหมายแก่คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ ไม่เพียงแต่เราต้องทำตามเงื่อนไขทางภาษา แต่เรายังต้องทำให้คำนั้นเป็นสร้างสรรค์ และน่าเชื่อถือมากที่สุด

คำจำกัดความ

ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนี้

บัญชี หมายถึง บัญชีพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกบริการหรือบางส่วนของการบริการของเราได้อย่างง่ายดาย 

บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลที่สามารถทำการควบคุม หรือ ถูกควบคุม และอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่ง “การควบคุม” ในที่นี้จะหมายถึง การเป็นเจ้าของหุ้น 50% ขึ้นไป ในส่วนของผู้ถือหุ้น จะต้องมีหลักทรัพย์ในการลงทุน ถึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการอื่นๆในบริษัท

บริษัท หมายถึง UFABET (อ้างอิงถึง “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้)    

คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์นำมาใส่ในคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์พกพา, หรือเครื่องมือต่างๆ ของคุณ เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมและการใช้งานต่างๆ บนเว็บของเรารวมถึงการใช้งานอื่นๆ บนเว็บไซต์

ประเทศ หมายถึง ประเทศไทย

อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าสู่การบริการของเราได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้

ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านข้อมูลในนามของบริษัท และผู้ให้บริการในที่นี้ยังหมายถึงบริษัทของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ เพื่อจัดเตรียมการให้บริการในนามของบริษัทที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่นบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัท หรือ เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการวิเคราะห์การใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์และถูกรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นผลจากการใช้บริการหรือมาจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บ)

เว็บไซต์ หมายถึง UFABET เข้าถึงจาก https://www.ufapg.co/

คณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ รวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าถึงและใช้บริการในนามของบุคคลดังกล่าว

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณเลือกใช้บริการของเรา เราต้องการข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้ที่ดีที่สุด โปรดให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับตัวคุณเพื่อที่เราจะสามารถติดต่อคุณหรือให้บริการตามที่คุณต้องการได้ดียิ่งขึ้น 

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลการใช้งาน

เมื่อคุณเข้าใช้งานกับทางเว็บของเรา เราจะจัดเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลการใช้งานที่เราจะรวบรวมจะรวมถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (IP address) ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าบริการที่คุณเข้าเยี่ยมชม วันที่และเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชม เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บเหล่านั้น หมายเลขระบุอุปกรณ์ตัวเครื่อง และข้อมูลเชิงวินิจฉัยอื่น ๆ 

และอีกประการ เราอาจรวบรวมข้อมูลการใช้งานที่เบราว์เซอร์ของคุณในขณะที่คุณเข้าถึงการบริการของเราผ่านทางอุปกรณ์มือถือ

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่เชิงคล้ายคลึงกันเพื่อตรวจสอบกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง วิธีการติดตามที่เรานำมาใช้รวมถึง บีคอนส์, แท็ก, และสคริปท์ เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามข้อมูลที่จำเป็น เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์บริการของเรา:

คุกกี้ หรือเบราว์เซอร์คุกกี้ – คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกบรรจุในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการจัดการคุกกี้ คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่คุกกี้จะถูกส่งได้ แต่หากคุณปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของบริการของเราได้ เนื่องจากบริการอาจใช้คุกกี้ นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

เว็บบีคอนส์  – ในบางส่วนของบริการและอีเมล์ของเรามีการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่า เว็บบีคอนส์ (หรือเรียกอีกอย่างว่า Clear gifs, Pixel tags, หรือ Single-pixel gifs) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น การนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเว็บ, การติดตามการเปิดอีเมล์, และการเก็บรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น การบันทึกความนิยมในบางส่วน และการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์ของเรา 

คุกกี้มีลักษณะที่แบ่งเป็นคุกกี้แบบถาวรและคุกกี้แบบชั่วคราว คุกกี้แบบถาวรจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์มือถือของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในขณะที่คุกกี้แบบชั่วคราวจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เราใช้ทั้งคุกกี้แบบชั่วคราวและคุกกี้แบบถาวรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่าง

คุกกี้ที่จำเป็น

ประเภท – คุกกี้ชั่วคราว

บริหารจัดการโดย – เรา

วัตถุประสงค์ – คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ และเพื่อทำให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้

นโยบายคุกกี้/ ประกาศการยอมรับคุกกี้

ประเภท – คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย – เรา

วัตถุประสงค์ – คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

คุกกี้การทำงาน

ประเภท – คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย – เรา

วัตถุประสงค์ – คุกกี้เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรและสะดวกสบายมากขึ้น มันช่วยให้เราจำได้ตัวเลือกต่างๆ ที่คุณทำขณะใช้งาน เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ ซึ่งทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

คุกกี้ยังช่วยลดการต้องป้อนข้อมูลตั้งค่าของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดอ่านเพิ่มเติมในนโยบายคุกกี้ของเราหรือไปที่ส่วนคุกกี้ภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อประสบการณ์บริการที่ดียิ่งขึ้นและการดูแลรักษาบริการของเราอย่างครบวงจร
  • เพื่อการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ: เราใส่ใจในการดูแลและจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างละเอียด การลงทะเบียนเข้าใช้บริการของคุณจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ของบริการของเราได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
  • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ข้อมูลที่คุณให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ปฏิบัติตาม และดำเนินการตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อติดต่อคุณ: เราจะใช้วิธีการต่างๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับการอัปเดต ข่าวสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่คุณอาจจะสนใจ
  • เพื่อแจ้งข่าวสาร: เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลสินค้า บริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อของคุณหรือความสนใจที่คุณได้แสดง
  • เพื่อจัดการคำขอของคุณ: เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประมวลผลและจัดการคำขอที่คุณส่งมาหาเรา
  • เพื่อการถ่ายโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในกระบวนการประเมิน การควบรวมกิจการ หรือการทำธุรกิจอื่นๆ เช่น การขายหรือถ่ายโอนทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการดำเนินงานต่อเนื่องหรือการล้มละลาย
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ: เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน ปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือแคมเปญส่งเสริมการขาย และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ในบริการของเรา

นโยบายเกี่ยวกับผู้เยาว์

เราไม่ให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีทุกราย เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เราไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ในกรณีที่คุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

หากคุณพบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราขอความกรุณาติดต่อเราทันที เพื่อให้เราสามารถดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ในกรณีที่กฏหมายของประเทศของคุณกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้โดยการขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงค์ที่นำไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยทางเราเอง หากคุณคลิกที่ลิงค์จากบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นทันที เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการกระทำของเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ รวมไปถึงเราอาจแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์และ/หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเราด้วยเช่นกัน

ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้นั้น เราจะประกาศเวอร์ชัน (อัปเดต) นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ที่หน้านี้ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการกระทำใดบ้างที่เปลี่ยนแปลง การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศหรืออัปเดตในหน้านี้เท่านั้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://www.ufapg.co/contact-us 

หรือสามารถติดต่อทาง Email : [email protected] หรือโทร 080-857-8843